Elektroniczny dozór potrwa dluzej niż rok – GP Prawo – Gazeta Prawna

Opublikowano 3 października, 2012

 

Elektroniczny dozór potrwa dłużej niż rok – GP Prawo – Gazeta Prawna – partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest przełomowe.

Spotykaliśmy się bowiem z odmowami uwzględnienia wniosku o orzeczenie odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nawet w sytuacjach, gdy orzeczona w innym postępowaniu kara pozbawienia wolności – jako  kara zastępcza – nie doczekała się jeszcze na wydanie zarządzenia w przedmiocie jej wykonania – ale Sąd posiadał wiedzę notoryjną o fakcie prawomocnego jej orzeczenia i przekroczenia okresu 1 roku przez obie kary.

No i doczekaliśmy się w końcu na głos rozsądku i odwagę, aby ten głos przelać na papier.

Kogo dotyczy, komu potrzeba – niech drukuje orzeczenie SA w Szczecinie i je wykorzystuje : Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt II AKzw 783/12.

Ada

Komentarz