Narąbałeś się i pojechałeś ? Badania na zawartość alkoholu we krwi

Opublikowano 15 grudnia, 2012

Żeby była jasność: JESTEŚMY PRZECIW:

- prowadzeniu pod wpływem, czy po użyciu alkoholu

- pisaniu i dzwonieniu po chlaniu.

Zawsze kurna jakieś nieprzyjemności z tego wynikają.

Nie tylko dla nas niestety.

Jeśli jednak popełniliście ten debilizm i wsiedliście za kierownicę po browcach lub cytrynówce, dupnęli was i zostaliście przebadani na zawartość alkoholu we krwi, musicie wiedzieć co was czeka.

Poniżej maestria nieznanego nam prawnika, która przypadkowo wpadła nam w łapy – wielki szacun dla Pana/Pani, domyślamy się, że sędziego.

Przeczytajcie, wydrukujcie, na pewno macie kogoś w biedzie, albo sami w niej jesteście a i „w razie Niemca” będziecie wiedzieli jak takie badanie powinno prawidłowo wyglądać:

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi, albo prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

(Definicja ustawowa:  art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.”

Zgodnie z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1 podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.” W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Stan nietrzeźwości to stan, w którym zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 ‰ albo 0,25 mg na dm3 wydychanego powietrza – definicja ustawowa:  art. 115 § 16 k.k.

I tu już wkracza sławny art. 178a k.k., sankcjonujący także jazdę pod wpływem środków odurzających:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Grudzień zazwyczaj jest miesiącem nietrzeźwości (Mikołaj, Święta, zimno, rozgrzać się trza, alko jakoś lepiej smakuje i wchodzi, trawka w krótkie, ciemne dni pociesza lepiej niż zwykle), organy (nie)sprawiedliwości tylko czychają na poprawienie statystyk pod koniec roku, więc nie dajcie im tej satysfakcji. Śpijcie tam, gdzie padniecie ! My tak robimy :D

I żyjemy.

Ada

Komentarze

  1. Posted by ada on Luty 16th, 2013, 12:34 [Reply]

    Tak mniej więcej na temat. Pomińmy czy mniej, czy więcej.
    Rahim, Sekunda: http://www.youtube.com/watch?v=2vniTHnlAFg

Komentarz