umorzenie z art. 62 a Konrad Rycerz niewinny :)

Opublikowano 27 kwietnia, 2013

Konrad wyszedł z sądu obronną ręką.

Dzięki nowym przepisom udało się uratować go od hańby i kary – w procesie o posiadanie 2 gramów marihuany łódzki sąd zastosował art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i umorzył postępowanie wobec znanego aktywisty.

Konrad prawidłowo złożył do sądu wniosek o umorzenie.

I otrzymał na piśmie takie oto umorzenie: 

Czary Mary?
Nie, zwykły polski sąd stwierdził coś co powinien (i byłby w stanie) stwierdzić każdy zwykły polski sąd w podobnym przypadku. Wniosek z tego taki, że nowa lepsza ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jakośtam działa. Sądy powoli zaczynają dostrzegać bezsens karania za posiadanie na własny użytek marihuany i nie są to jedynie puste spostrzeżenia, ale zgodne z tymi spostrzeżeniami wyroki.

Szkoda, że nadal nie chcą zrozumieć tego policjanci, których bohaterstwo w obronie prawa kosztowało w tym wypadku Skarb Państwa kilka tysięcy złotych;

wydanych tylko po to żeby zgodnie z prawem zabrać Konradowi i spalić skonfiskowane dwa gramy?!

Lojalnie apelujemy do kierowników urzędów o wydanie stosownych wytycznych lub o ściślejszą kontrolę wydatków swoich podwładnych. Każdy policjant jest w stanie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem ocenić, na podstawie obserwacji zachowania oraz ilości posiadanej marihuany, prawdopodobieństwo takiego rozstrzygnięcia sprawy wobec osoby przy której ujawni marihuanę.

Zaprzestańcie ścigania ilości mniejszych niż 10 gramów, przestańcie w tym celu przeszukiwać ludzi na ulicach bo to po prostu wstyd! Wstyd wobec społeczeństwa i nieuczciwość wobec Waszego pracodawcy.

Uwaga KONKURS!
Nauczcie się wreszcie tego:

Sąd Apelacyjny w Lublinie:

http://www.lublin.sa.gov.pl/20,59,wyrok-z-29-wrzesnia-2005r-ii-aka-21705.html, K-408 Wyrok z 29 września 2005r., II AKa 217/05:

Z niekwestionowanych przecież ustaleń faktycznych wynika, że oskarżony udzielił środków odurzających w ilości nie większej niż 5 gramów. Wskazaną wyżej ilość niewątpliwie można zaliczyć do ilości nieznacznych, skoro ustawodawca w pierwotnej treści załącznika do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy. Grzegorz Marcin S. udzielał środka odurzającego w okresie dwóch i pół miesiąca tylko jednej osobie, a mianowicie Piotrowi O. Tak więc rozprowadzanie przez oskarżonego narkotyków nie przybrało formy długotrwałej, na skalę masową, co oczywiście musi rzutować na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu. W świetle powyższego należało uznać, że Sąd I instancji prawidłowo przyjął rodzaj i natężenie przedmiotowych znamion czynu, decydujących o wypadku mniejszej wagi i dokonał prawidłowej oceny prawnej działań przypisanych oskarżonemu.”

I tego:

Art. 62a.Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

I zacznijcie wreszcie te statsy swoje nabijać z jakimś pożytkiem dla społeczeństwa ! A nie tylko dla siebie.

A tu wywiad z Konradem:

http://lostandfound_megazine.vipserv.org/?page_id=306

(Po kliknięciu screen otworzy się powiększony)

;J

Komentarz