Wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego

Opublikowano 22 maja, 2013

 Brain use

 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie „dostałem wyrok nakazowy co mam zrobić” jest banalnie łatwe.

Trzeba napisać/powiedzieć*, że się składa sprzeciw. I wystarczy.

Niespotykana prostota tego środka zaskarżenia (nie jest to środek odwoławczy) i brak wymogów w postaci formułowania zarzutów, czy uzasadnienia powoduje, iż odpowiedź ta spotyka się z niedowierzaniem.

Bo jak to tak, bez papierologii ?

Ano tak. Kolejni Ministrowie Sprawiedliwości najwyraźniej nie doszli w lekturze do art. 500 k.p.k. i na szczęście nie postanowili udoskonalać postępowania nakazowego w postępowaniu karnym. Wolą nieustanną grzebaninę w cywilnym, co wszystkim wychodzi co prawda na złe, ale byłoby znacznie gorzej, gdyby w tym stopniu co cywilne – rozbabrywali ustawy karne. Niechaj więc siedzą w dotychczasowej piaskownicy i się tam w niej bawią i puszą czyja piaskowa babka lepsza.

Wracając do tematu.

Sam fakt wniesienia w ustawowym terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wyroku nakazowego sprzeciwu – powoduje, że wyrok nakazowy traci moc.

Sprawa zostaje skierowana do rozpoznania na zasadach ogólnych.

Ale tu uwaga – jeśli wyrok nakazowy jest korzystny, nie składajcie pochopnie sprzeciwu, albo po konsultacji z adwokatem – cofnijcie sprzeciw najpóźniej do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na 1 rozprawie głównej (czyli PRZED odczytaniem aktu oskarżenia).

Dlaczego ?

Ano dlatego, że w tym przypadku, analogicznie jak przy apelacji złożonej od wyroków wydanych w trybie art. 335 i 387 k.p.k. (tzw. kolokwialnie „poddanie się karze”) – nie obowiązuje zakaz reformationis in peius. Co oznacza, że sąd rozpoznając sprawę może orzec karę surowszą od tej orzeczonej w wyroku nakazowym.

 

Poniżej wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego. Prosto, łatwo i przyjemnie. Proszę się częstować.

 

 WZÓR SPRZECIWU OD WYROKU NAKAZOWEGO

wydanego w trybie art. 500  § 1 i 3  k.p.k.

**********************************************************************

 

 

………………………………………………………………………………….

/imię, nazwisko/

oskarżony w sprawie sygn. akt: ……………………………………..

 

 

Sąd Rejonowy

……………. Wydział Karny

w ……………………………………………………..

 

 

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Na zasadzie art. 506 § 1 k.p.k. wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego .. Wydział Karny w ………………………………. z dnia …………………………………… (data wydania wyroku), doręczonego mi dnia ………………………….. (wpisać datę odebrania przesyłki od listonosza lub z placówki pocztowej) i wnoszę o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych.

……………   …………………………………………………………….
(data i czytelny podpis składającego sprzeciw)

Ada

Komentarz