Po Marszu. Policja zaspamowała uczestników represjami. Zaspamuj policjanta !

Opublikowano 27 maja, 2013

Marsz WK zatrzymani

Jak było wszyscy wiemy. Mało kto cudzej, umundurowanej łapy w gaciach nie miał.

Na ile ? Kilkaset ? Kilka tysięcy osób zatrzymanych, porozbieranych publicznie raptem ok. 60 posiadało przy sobie niewielkie ilości marihuany. 10 osób było tak durnych, że poddało się karze. Brawa. Nawet nie mamy siły linkować znowu artykułu dr Mateusza Klinowskiego ….

Reszta nie odróżniła umorzenia z 62 „a” od warunkowego umorzenia i złożyła wniosek o warunkowe – gratulujemy kilkuletniego posiadania na karku kuratora oraz nieuchronnego podjęcia postępowania i wymierzenia kary, bo przez okres próby na warunkowym na bank z czymś wpadniecie.

Napisali już o represjach policyjnych wszyscy, którzy mogli – więc z czystym sumieniem my  możemy se odpuścić. Jako i Wam odpuszczamy.

marsz wk prohibicja fb

https://www.facebook.com/prohibicjainfo/posts/255707421236510

Natomiast.

Wszystkim ciekawym, wściekłym, oburzonym, albo po prostu znudzonym – serdecznie polecamy skorzystanie z dobrodziejstw Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Adresata proszę zmieniać w/g tej listy i walić wszędzie – tak jak i funkcjonariusze na oślep walili.

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Śródmieście

ul. Wilcza 21
00-544 Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Mokotów, Ursynów, Wilanów

ul. Malczewskiego 3/5/7
02-617 Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Ochota, Ursus, Włochy
ul. Opaczewska 8
02-368 Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Bemowo, Wola

ul. Żytnia 36
01-198 Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Bielany, Żoliborz

ul. Żeromskiego 7
01-887 Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
Białołęka, Praga Północ, Targówek
ul. Św. Cyryla i Metodego 4
03-403 Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

ul. Grenadierów 73/75
04-007 Warszawa
Komisariat Rzeczny Policji
ul. Wybrzeże Szczecińskie 6
03-714 Warszawa
Komisariat Kolejowy Policji
Al. Jerozolimskie 54
00-024 Warszawa
Komisariat Policji metra Warszawskiego
Al. Jerozolimskie – Stacja Metra Centrum
01-100 Warszawa
Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa

Dla większej kultury oraz celem zapewnienia zajęcia funkcjonariuszom  najwyraźniej znudzonym dniem powszednim, jak widzieliśmy przed Marszem, w trakcie, po oraz na After Party – proponujemy każde pytanie złożyć na osobnym formularzu.

Abyśmy mieli porównanie jak traktuje się uczestników Marszu w/g rodzaju tego Marszu – gorąco polecamy złożenie wniosku o udzielenie analogicznych informacji – też na 5 formularzach – ale odnośnie innego zdarzenia w Warszawie :)

Proszę wysyłać zapytania listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub mailem, musimy znać datę doręczenia zapytania adresatowi, ponieważ  w terminie 14 dni organ do którego z zapytaniem się zwracamy ma obowiązek udzielić nam odpowiedzi. W razie nie udzielenia odpowiedzi lub nie wydania informacji albo decyzji o jakich mówi Ustawa – po 14 dniach milczenia należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zostawić tak tego nie można – bo to byłby sygnał dla policjantów, że mogą sobie bezkarnie, bez jakichkolwiek konsekwencji, choćby w postaci zawalenia biurową robotą,  pozwalać na takie cyrki i publiczne upokarzanie ludzi. I stanie się to zjawiskiem nie do opanowania. Już jest …

 

 

Komenda Główna Policji w Warszawie

ul. Puławska 148/150
02-624 WARSZAWA

 

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię: ……………………. ………………………..

Adres: …………………………………………………………….

Nr telefonu: ……………………………………………………..

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1/. udzielenie informacji dotyczącej liczby funkcjonariuszy Policji oddelegowanych do zabezpieczenia Marszu Wyzwolenia Konopi w dniu 25 maja 2013 r. w Warszawie oraz imprezy After Party na ul. Solec w Warszawie wraz z nazwą jednostek z których zostali delegowani (pytanie tylko do KGP i Komendy Stołecznej Policji, w przypadku pozostałych adresatów – punkt wykreślić),

2/. udzielenie informacji odnośnie wydania zaleceń Komendom i Komisariatom Policji w Warszawie przeprowadzenia przeszukań, kontroli osobistych, zatrzymań czasowych i zatrzymań w trybie art. 244 k.p.k. oraz art. 15 ustawy o Policji jak największych ilości uczestników Marszu Wyzwolenia Konopi w dniu 25 maja 2013 r. w Warszawie oraz uczestników After Party na ul. Solec w Warszawie a także jednostki wydającej takie zalecenie,

3/. udzielenie informacji czy funkcjonariusze Policji oddelegowani do zabezpieczenia i patrolowania trasy przebiegu Marszu Wyzwolenia Konopi oraz okolice imprezy koncertowej After Party przy ul. Solec w Warszawie – odbyli szkolenie z zakresu obowiązków Policjanta w związku z czynnościami legitymowania, kontroli osobistej, przeszukania, sprawdzenia osoby z rozróżnieniem procedur stosowanych wobec osób dorosłych i nieletnich oraz wszystkich ustawowych form zatrzymań, w jakiej dacie, kto prowadził przedmiotowe szkolenie, czy wiedza z tego zakresu obowiązków została zweryfikowana egzaminem z pozytywnym wynikiem, w jakiej dacie ?

4/. udzielenie informacji: ile osób w dniu 25 maja 2013 r. w Warszawie zostało wylegitymowanych celem ustalenia ich tożsamości, ile osób zostało przeszukanych w trybie art. 244 k.p.k. i z powodu podejrzenia popełnienia jakiego przestępstwa, ile osób zostało poddanych kontroli osobistej w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji i w związku z podejrzeniem o istnienie jakiego uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary ?

5/. udzielenie informacji ilości skarg które wpłynęły na czynności funkcjonariuszy Policji w związku z bezzasadnymi zatrzymaniami, przeszukaniami i kontrolami osobistymi przeprowadzanymi publicznie w dniu 25 maja 2013 r.

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopia

pliki komputerowe

PRZEKAZANIE INFORMACJI: *

jako kserokopii

w formie elektronicznej

UDOSTĘPNIENIE NA NOŚNIKU ELEKTROMAGNETYCZNYM: *

dyskietka 3,5

CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: *

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ………………………………………………….

X Przesłanie informacji pocztą pod adres**……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

…………………………………………….. ……………………………………….

Miejscowość, data  podpis wnioskodawcy

 

 

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

 

SKW zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zapytania do porównania sytuacji na MWK:

1/.

Komenda Główna Policji w Warszawie

ul. Puławska 148/150
02-624 WARSZAWA

 

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię: ……………………. ………………………..

Adres: …………………………………………………………….

Nr telefonu: ……………………………………………………..

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1/. udzielenie informacji dotyczącej liczby funkcjonariuszy Policji oddelegowanych do zabezpieczenia Marszu dla Jezusa w dniu 18 maja 2013 r. w Warszawie wraz z nazwą jednostek z których zostali delegowani,

2/. udzielenie informacji odnośnie wydania zaleceń Komendom i Komisariatom Policji w Warszawie przeprowadzenia przeszukań, kontroli osobistych, zatrzymań czasowych i zatrzymań w trybie art. 244 k.p.k. oraz art. 15 ustawy o Policji jak największych ilości uczestników Marszu dla Jezusa w dniu 18 maja 2013 r. w Warszawie a także jednostki wydającej takie zalecenie,

3/. udzielenie informacji czy funkcjonariusze Policji oddelegowani do zabezpieczenia i patrolowania trasy przebiegu Marszu dla Jezusa – odbyli szkolenie z zakresu obowiązków Policjanta w związku z czynnościami legitymowania, kontroli osobistej, przeszukania, sprawdzenia osoby z rozróżnieniem procedur stosowanych wobec osób dorosłych i nieletnich oraz wszystkich ustawowych form zatrzymań, w jakiej dacie, kto prowadził przedmiotowe szkolenie, czy wiedza z tego zakresu obowiązków została zweryfikowana egzaminem z pozytywnym wynikiem, w jakiej dacie ?

4/. udzielenie informacji: ile osób w dniu 18 maja 2013 r. w Warszawie zostało wylegitymowanych celem ustalenia ich tożsamości, ile osób zostało przeszukanych w trybie art. 244 k.p.k. i z powodu podejrzenia popełnienia jakiego przestępstwa, ile osób zostało poddanych kontroli osobistej w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji i w związku z podejrzeniem o istnienie jakiego uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary ?

5/. udzielenie informacji ilości skarg które wpłynęły na czynności funkcjonariuszy Policji w związku z bezzasadnymi zatrzymaniami, przeszukaniami i kontrolami osobistymi przeprowadzanymi publicznie w dniu 18 maja 2013 r.

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopia

pliki komputerowe

PRZEKAZANIE INFORMACJI: *

jako kserokopii

w formie elektronicznej

UDOSTĘPNIENIE NA NOŚNIKU ELEKTROMAGNETYCZNYM: *

dyskietka 3,5

CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: *

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ………………………………………………….

X Przesłanie informacji pocztą pod adres**……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

…………………………………………….. ……………………………………….

Miejscowość, data  podpis wnioskodawcy

 

 

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

 

SKW zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

2/.

 

Komenda Główna Policji w Warszawie

ul. Puławska 148/150
02-624 WARSZAWA

 

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię: ……………………. ………………………..

Adres: …………………………………………………………….

Nr telefonu: ……………………………………………………..

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1/. udzielenie informacji dotyczącej liczby funkcjonariuszy Policji oddelegowanych do zabezpieczenia Marszu dla Życia i Rodziny w dniu 26 maja 2013 r. w Warszawie wraz z nazwą jednostek z których zostali delegowani,

2/. udzielenie informacji odnośnie wydania zaleceń Komendom i Komisariatom Policji w Warszawie przeprowadzenia przeszukań, kontroli osobistych, zatrzymań czasowych i zatrzymań w trybie art. 244 k.p.k. oraz art. 15 ustawy o Policji jak największych ilości uczestników Marszu dla Życia i Rodziny w dniu 26 maja 2013 r. w Warszawie a także jednostki wydającej takie zalecenie,

3/. udzielenie informacji czy funkcjonariusze Policji oddelegowani do zabezpieczenia i patrolowania trasy przebiegu Marszu dla Życia i Rodziny – odbyli szkolenie z zakresu obowiązków Policjanta w związku z czynnościami legitymowania, kontroli osobistej, przeszukania, sprawdzenia osoby z rozróżnieniem procedur stosowanych wobec osób dorosłych i nieletnich oraz wszystkich ustawowych form zatrzymań, w jakiej dacie, kto prowadził przedmiotowe szkolenie, czy wiedza z tego zakresu obowiązków została zweryfikowana egzaminem z pozytywnym wynikiem, w jakiej dacie ?

4/. udzielenie informacji: ile osób w dniu 26 maja 2013 r. w Warszawie zostało wylegitymowanych celem ustalenia ich tożsamości, ile osób zostało przeszukanych w trybie art. 244 k.p.k. i z powodu podejrzenia popełnienia jakiego przestępstwa, ile osób zostało poddanych kontroli osobistej w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji i w związku z podejrzeniem o istnienie jakiego uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary ?

5/. udzielenie informacji ilości skarg które wpłynęły na czynności funkcjonariuszy Policji w związku z bezzasadnymi zatrzymaniami, przeszukaniami i kontrolami osobistymi przeprowadzanymi publicznie w dniu 26 maja 2013 r.

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopia

pliki komputerowe

PRZEKAZANIE INFORMACJI: *

jako kserokopii

w formie elektronicznej

UDOSTĘPNIENIE NA NOŚNIKU ELEKTROMAGNETYCZNYM: *

dyskietka 3,5

CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: *

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ………………………………………………….

X Przesłanie informacji pocztą pod adres**……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

…………………………………………….. ……………………………………….

Miejscowość, data  podpis wnioskodawcy

 

 

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

 

SKW zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Marsz WK nie zostawimy tego

https://www.facebook.com/MWK.WK/posts/415603048547245

 

DOC-e do ściągnięcia:

Wzor_wniosku_o_udostepnienie_informacji_publicznej MWK

Wzor_wniosku_o_udostepnienie_informacji_publicznej Marsz dla Jezusa

Wzor_wniosku_o_udostepnienie_informacji_publicznej Marsz dla Życia i Rodziny

 

Ada

Komentarze

 1. Posted by lilianna on Maj 27th, 2013, 20:21 [Reply]

  sama widziałam jak szukali przed klubem i mandaty za picie piwa wlepiali ale jak każdy chyba z trzech radiowozów zatrzymał kogoś kto się zmyli

 2. Posted by ada on Maj 27th, 2013, 22:23 [Reply]

  A za jakiś miesiąc zaczniemy wysyłać zapytania – ile zapytań wpłynęło dotyczących czynności funkcjonariuszy wobec uczestników MWK dnia 25 maja 2013 r., na ile zapytań odpowiedzieli w ustawowym terminie, na ile pisemnie, na ile mailowo, a na ile nie odpowiedzieli i dlaczego. I tak dalej.

 3. Posted by unitrol3000 on Maj 30th, 2013, 08:06 [Reply]

  no tak tak a mama mówiła „nie wkurwiaj misia bo miś się odwinie” proponuję zapytania o celowości i pożytku płynącym z takich frajerstw kierowac prosto do kancelarii premiera, on wszak też musi udzielić odpowiedzi, a przynajmniej jak ktoś nas w ramach kontr represji zatrzyma to ABW a nie jakaś żałosna policja :)

 4. Posted by Dred on Maj 30th, 2013, 15:59 [Reply]

  Załatwcie adres mail komendy to poleci o wiele więcej formularzy.

 5. Posted by TehaceKryształ on Czerwiec 2nd, 2013, 11:18 [Reply]

  Dobrze że mamy ludzi w szeregach którzy znają prawo i podpowiedzą jak się nim posługiwać. Ale co a tego jak mamy równie ludzi których trzeba za rączkę prowadzać bo to dzieci i boją się odezwać. Każdego roku coraz młodsze pokolenia na marszu. Tych dzieciaków niech do domów odwożą to będą mieli robotę. Rząd próbuje nam pokazać że pomimo publicznej aprobaty się ni ugną i będą nas gnoić. „twardziele” co?! ;D Albo róbmy rewolucję albo wyjeżdżajmy do państw w których rząd dba o obywateli. Zobaczymy z czego będą płacili tym pieskom, chyba z tych śmiesznych emerytur albo świadczeń społecznych za które się tylko najebać żeby chociaż kilka godzin nie myśleć o tym syfie. Więc albo bądźmy skrajnymi patriotami i rozpierdolmy wszystko żeby powstało coś nowego, lepszego, albo niech nikt nie płaci tych kr i nie zwraca na to uwagi. Pozamykają 80% społeczeństwa a jak wyjdziemy to wojsko nie pomoże. Jebać System!!!!!!!!!!!!!!!

Komentarz