Statystyki policyjne ważniejsze niż obywatel, ustawy i orzecznictwo sądów, czyli robienia głupków z ludzi ciąg dalszy i diss na Fakt

Opublikowano 10 listopada, 2013

poddają się karze 1

poddają się karze 2http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci

Kilkudziesięciu policjantów z celnikami w Katowicach  na festiwalu muzyki elektronicznej Mayday w celu zrobienia i poprawienia statystyk przed końcem roku oraz w imię premii za „sukcesy” – przetrzepało kilkuset uczestników festiwalu.

Jak znamy życie – czynności wykonywali wbrew przepisom – publicznie.

30 z przetrzepanych miało przy sobie marihuanę, haszysz, amfetaminę oraz kilkadziesiąt „tabletek psychotropowych” – w sumie wszystkich środków ok. 70 gr, nie wiadomo: netto, czy brutto – czyli po ok. 2 gr na łeb.

Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że akcja ta uratowała świat przed zagładą a policjanci z celnikami powinni natychmiast zostać odznaczeni za szczególne zasługi dla bezpieczeństwa kraju, którego istnienie tak potwornie zagrożone jest posiadaniem na własny użytek środków odurzających.

Dzięki zrobieniu statystyk w Katowicach, ichniejsza policja do końca roku nie musi już robić kompletnie nic, dzięki czemu nie narażą swego kruchego zdrowia ścigając bandytów i sprawców przestępstw z użyciem przemocy oraz nie muszą zawracać sobie dupy i roztkliwiać się nad męczącymi ich ofiarami znęcania w rodzinie.

O gigantycznej roli statystyk rządzących policyjnym światem i ulubionej przez policjantów – bo najłatwiejszej i nie zagrażającej zwierzynie łownej pisaliśmy już tutaj:

http://idealistka.wolnekonopie.org/2013/03/26/marihuana-najlepszym-przyjacielem-policjanta/

Wszystkie te nieocenione zasługi policjantów walczących ile sił z przestępczością w Polsce, która jak wskazują ich statystyki polega głównie na posiadaniu na własny użytek środków odurzających -  niewątpliwie przyczynią się do wzrostu dobrobytu w kraju i wszystkim nam będzie żyło się lepiej i bezpieczniej.

Owych 30 zdemaskowanych jako użytkownicy baranków bożych mimo niewielkiej posiadanej ilości środka i posiadania na własny użytek – poddało się karze.

Zbiorowe ogłupienie ?

Zanik instynktu samozachowawczego ?

W sumie, chcącemu nie dzieje się krzywda, będą karani, zostaną zaszczyceni odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Karnym, co niewątpliwie „pomoże” im w znalezieniu pracy i karierze, a każda kolejna wpadka i skazanie za umyślne przestepstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii bądź jakiekolwiek inne z ustawy kodeks karny albo z przepisów pozakodeksowych z kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu – skutkować będzie obligatoryjnym zarządzeniem wykonania wyroku zapadłego wskutek „poddania się karze” i „odwieszeniem”  orzeczonej w zawieszeniu kary pozbawienia wolności.

Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy nie będą nigdy takimi kretynami, w związku z czym przypominamy, o czym należy wiedzieć i pamiętać:

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2 lutego 2012 poz. 124):

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 września 2005r., II AKa 217/05:

Z niekwestionowanych przecież ustaleń faktycznych wynika, że oskarżony udzielił środków odurzających w ilości nie większej niż 5 gramów. Wskazaną wyżej ilość niewątpliwie można zaliczyć do ilości nieznacznych, skoro ustawodawca w pierwotnej treści załącznika do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy. Grzegorz Marcin S. udzielał środka odurzającego w okresie dwóch i pół miesiąca tylko jednej osobie, a mianowicie Piotrowi O. Tak więc rozprowadzanie przez oskarżonego narkotyków nie przybrało formy długotrwałej, na skalę masową, co oczywiście musi rzutować na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu. W świetle powyższego należało uznać, że Sąd I instancji prawidłowo przyjął rodzaj i natężenie przedmiotowych znamion czynu, decydujących o wypadku mniejszej wagi i dokonał prawidłowej oceny prawnej działań przypisanych oskarżonemu.”

„Odwołać” oświadczenie o woli i zgodzie na tzw. „poddanie się karze” w trybie art. 335 k.p.k. – można jednym zdaniem złożonym do Prokuratury prowadzącej sprawę na piśmie o treści:

„odwołuję swoje oświadczenie woli w przedmiocie zgody na poddanie się karze w trybie art. 335 k.p.k.”

/k.p.k. nie wymaga zachowania szczególnej formy dla takiego pisma, ani jego uzasadniania/

bądź do protokołu w trakcie przesłuchania – najpóźniej złożonym w Sądzie na posiedzeniu w przedmiocie wydania wyroku skazującego zgodnie z wnioskiem z art. 335 k.p.k.

W razie posiadania ilości „nieznacznych” w rozumieniu ustawodawcy i orzecznictwa sądów – warto złożyć wniosek o umorzenie postępowania, aby nie ryzykować skazania przez sędziego, który z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i orzecznictwem do niej czy uzasadnieniem ustawodawcy miał tyle samo wspólnego, co my z Nancy Reagan:

Wniosek o umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego do Prokuratury:

http://idealistka.wolnekonopie.org/2013/03/19/wniosek-o-umorzenie-postepowania-na-podstawie-art-62-a-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-wzor/

Wniosek o umorzenie postępowania na etapie postępowaniajurysdykcyjnego do Sądu:

http://idealistka.wolnekonopie.org/2013/03/20/wniosek-o-umorzenie-post-przy-zarzucie-z-art-62-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-wzor-do-sadu/

Dlaczego nie warto poddawać się karze – wyjaśnił rewelacyjnie dr Mateusz Klinowski:

http://hyperreal.info/dlaczego-nie-warto-dobrowolnie-poddawa%C4%87-si%C4%99-karze

/jeśli komuś nie chce się czytać artykułu na hyperrealu to po kliknięciu w screen otworzy się większy i lepszej jakości w nowym oknie/

dlaczego nie warto poddawac sie karze hyperreal

dlaczego nie warto poddawac sie karze hyperreal 2

dlaczego nie warto poddawac sie karze hyperreal 3

A teraz o dziennikarzach, którzy dla większej sensacji podają fałszywe informacje i manipulują czytelnikami:

marihuana na festiwalu wg faktu

Podpis pod zdjęciem: „Na koncertach w Spodku byli dilerzy”.

http://www.fakt.pl/jak-co-roku-na-koncerty-do-spodka-przyszli-dilerzy,artykuly,428252,1.html

No, pismactwo Faktu, bo inaczej się tego nazwać nie da,  jest klinicznym przykładem manipulacji w mediach, które to zjawisko doczekało się nawet swojego demota:

manipulacja w mediach

Albo – poddajemy pod rozwagę zapytanie, czy podanie fałszywej informacji przez Fakt może wynikać z głupoty i nieznajomości języka polskiego.

Bo być może dla osoby, która wyknociła ten sensacyjny artykuł dla Faktu (autor coś wstydził się podać nazwiska) tzw.  diler = użytkownik = uzależniony = posiadacz itd. itp.

No, autora tego gówna w Fakcie powinni natychmiast zatrudnić w charakterze rzecznika prasowego policji. Jest lepszy niż pan Wójtowicz z Lublina, który ostatnio popisał się tak:

http://idealistka.wolnekonopie.org/2013/11/10/fabryki-marihuany-oraz-jej-produkcja-i-wytwarzanie-czyli-debilizm-w-doniesieniach-policyjno-prasowych/

 manipulacja w mediach zgadzamy się z premierem

Ada

Komentarz